Midt mellom Oslo og Trondheim står verdens største elg, Storelgen fra Stor-Elvdal. Sølvblank og over 10 meter høy ruver den i skogen langs riksveg 3 på Bjøråa rasteplass. 

 
Screen Shot 2016-08-02 at 11.29.21.png
 

Et sterkt felles symbol

Storelgen er et sterkt felles symbol for alle i Stor-Elvdal kommune. Derfor ønsker vi at så mange som mulig tar del i og er stolte over denne attraksjonen som så mange trafikanter allerede har fått et forhold til. Storelgen er en gave fra Sparebanken Hedmarks kunstfond til Stor-Elvdal kommune, avduket oktober 2015. Kunstneren bak heter Linda Bakke. Statens vegvesen har betalt for utbedring av rasteplassen, som er et av flere tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet, slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres på riksveg 3 i Østerdalen.

 
 

Finn frem til Storelgen

Storelgen ved Bjøråa rasteplass
Verdens største elg står stødig og ruvende langs riksveg 3 i Østerdalen, midt i mellom Oslo og Trondheim. Rasteplassen ligger ca 11 mil nord for Elverum.

 
 

Storelgen på instagram @storelgen #storelgen